شرکت پتروخضراء شرق

چاپ
شرکت پترو خضرا شرق اولین دارنده مجوز برند از شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در استان خراسان جنوبی در تاریخ 1395/03/12 با شماره 5333 به ثبت رسید و با عنایت خداوند متعال و پس از تلاش های بسیار، در تاریخ 1395/10/07 موفق به اخذ مجوذ فعالیت در قتالب شرکت زنجیره ای توزیع فراورده های نفتی گردید.
شرکت پتروخضرا هم راستای سی ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، صیانت از نیروی انسانی، حفظ سرمایه ملی و رضایت مندی مشتریان با تکیه بر دانش و تجربه کارکنان هوشمند و متخصص خود، بهبود مستمر را در همه فرایند ها از اولویت های خود قرار داده است و تعهدات خود را به این شرح اعلام می دارد: